ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
บริษัท ชูเวฟ มารีน จำกัด (Boluna) RU816587965TH ไปรษณีย์ไทย Mar 23, 2019 032019000010
สุภิศรา จุฬุวรรณ EY051910235TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 16, 2019 032019000006
piyawan yoma EY023057516TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 13, 2019 022019000008
อิสระ โพธิสิทธิ์ EY023057799TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 12, 2019 032019000003
รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์ RU816589326TH ไปรษณีย์ไทย Mar 06, 2019 032019000002
Frederico Lourenço ALP00547902 ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 26, 2019 022019000007
สมเกียรติ ชานนท์ RU816589547TH ไปรษณีย์ไทย Feb 18, 2019 022019000006
ณัฐพร สุขชุม ALP001676484 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 30, 2019 012019000012
bundharika sroykam ALP001676515 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 19, 2019 012019000005
ศันสนีย์ พรมวัง ALP001675013 ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 16, 2019 012019000004
ปิยะราช EY947265671TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 07, 2018 082018000004
ภัค EU465167337TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 07, 2018 052018000002
Apicha EU465166963TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 21, 2018 042018000007
Pajaree EU465166637TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2018 032018000009
Rodney EU465166141TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 19, 2018 032018000002
ละออง EU465143980TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 22, 2018 022018000001
วรรษ RP142771008TH ไปรษณีย์ไทย Dec 12, 2017 122017000001
ย้ง ED241183697TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2017 112017000003
ไชยรัตน์ ET724134788TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 26, 2017 092017000003
Niyom RL587405552TH ไปรษณีย์ไทย Aug 31, 2017 082017000004
ธนา RK672368649TH ไปรษณีย์ไทย Aug 09, 2017 082017000001
ศรัณย์ ED121323582TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 28, 2017 072017000010
ทรู PB961847219TH ไปรษณีย์ไทย Jul 27, 2017 072017000009
ทรู ET354302912TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 17, 2017 14:28 072017000004
ชวิศ ED105748053TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 17, 2017 072017000008
Tae ET354304480TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 15, 2017 10:12 072017000007
รัก RL649598356TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 14, 2017 14:28 072017000006
ปฏิพัท ET355194321TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 12, 2017 072017000005
Tara ET355193555TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 12, 2017 072017000002
ผดุง RR ไปรษณีย์ไทย Mar 16, 2017 032017000001
ชื่อลูกค้า : บริษัท ชูเวฟ มารีน จำกัด (Boluna)
Tracking number : RU816587965TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000010
ชื่อลูกค้า : สุภิศรา จุฬุวรรณ
Tracking number : EY051910235TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000006
ชื่อลูกค้า : piyawan yoma
Tracking number : EY023057516TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000008
ชื่อลูกค้า : อิสระ โพธิสิทธิ์
Tracking number : EY023057799TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000003
ชื่อลูกค้า : รุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
Tracking number : RU816589326TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : Frederico Lourenço
Tracking number : ALP00547902
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000007
ชื่อลูกค้า : สมเกียรติ ชานนท์
Tracking number : RU816589547TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000006
ชื่อลูกค้า : ณัฐพร สุขชุม
Tracking number : ALP001676484
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000012
ชื่อลูกค้า : bundharika sroykam
Tracking number : ALP001676515
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000005
ชื่อลูกค้า : ศันสนีย์ พรมวัง
Tracking number : ALP001675013
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000004
ชื่อลูกค้า : ปิยะราช
Tracking number : EY947265671TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082018000004
ชื่อลูกค้า : ภัค
Tracking number : EU465167337TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 07, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000002
ชื่อลูกค้า : Apicha
Tracking number : EU465166963TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 21, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000007
ชื่อลูกค้า : Pajaree
Tracking number : EU465166637TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000009
ชื่อลูกค้า : Rodney
Tracking number : EU465166141TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 19, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000002
ชื่อลูกค้า : ละออง
Tracking number : EU465143980TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 22, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000001
ชื่อลูกค้า : วรรษ
Tracking number : RP142771008TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000001
ชื่อลูกค้า : ย้ง
Tracking number : ED241183697TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000003
ชื่อลูกค้า : ไชยรัตน์
Tracking number : ET724134788TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 26, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092017000003
ชื่อลูกค้า : Niyom
Tracking number : RL587405552TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082017000004
ชื่อลูกค้า : ธนา
Tracking number : RK672368649TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 09, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082017000001
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์
Tracking number : ED121323582TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 28, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000010
ชื่อลูกค้า : ทรู
Tracking number : PB961847219TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 27, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000009
ชื่อลูกค้า : ทรู
Tracking number : ET354302912TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2017 14:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000004
ชื่อลูกค้า : ชวิศ
Tracking number : ED105748053TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 17, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000008
ชื่อลูกค้า : Tae
Tracking number : ET354304480TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 15, 2017 10:12
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000007
ชื่อลูกค้า : รัก
Tracking number : RL649598356TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2017 14:28
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000006
ชื่อลูกค้า : ปฏิพัท
Tracking number : ET355194321TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 12, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000005
ชื่อลูกค้า : Tara
Tracking number : ET355193555TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 12, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000002
ชื่อลูกค้า : ผดุง
Tracking number : RR
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 16, 2017
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000001
Powered by MakeWebEasy.com