ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ไปรษณีย์ไทย Kerry DHL Fed Ex Honestbee Alphafast Nim Express
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ภัควรินทร์ ธีรวัฒน์พัฒนา EU465167337TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-05-07 00:00:00 052018000002
Apichai Sungprasert EU465166963TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-21 00:00:00 042018000007
Pajaree Pinpathom EU465166637TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-04-02 00:00:00 032018000009
Rodney Charman EU465166141TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-03-19 00:00:00 032018000002
ละอองศรี สาพาที EU465143980TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2018-02-22 00:00:00 022018000001
วรรษิษฐ์ ชื่นภิรมย์ RP142771008TH ไปรษณีย์ไทย 2017-12-12 00:00:00 122017000001
ยงสุข ต่ายคำ ED241183697TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-12-06 00:00:00 112017000003
ญานิกา ไชยรัตน์ ET724134788TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-09-26 00:00:00 092017000003
Niyom Tangsiripaisarn RL587405552TH ไปรษณีย์ไทย 2017-08-31 00:00:00 082017000004
ธนา ชัยธนะกาญจน์กุล RK672368649TH ไปรษณีย์ไทย 2017-08-09 00:00:00 082017000001
ศรัณย์ ขันเฉียง ED121323582TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-28 00:00:00 072017000010
ทรูมูฟเรณูนคร ป้าอ้อนแอ้น PB961847219TH ไปรษณีย์ไทย 2017-07-27 00:00:00 072017000009
ทรูมูฟเรณูนคร ป้าอ้อนแอ้น ET354302912TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-17 14:28:00 072017000004
ชวิศ นาคะภากร ED105748053TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-17 00:00:00 072017000008
Taechit Kananit ET354304480TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-15 10:12:00 072017000007
รักชนก ธนะชาญชัย RL649598356TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-14 14:28:00 072017000006
ปฏิพัทธ์ พิพิธ ET355194321TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-12 00:00:00 072017000005
Tara Manee ET355193555TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 2017-07-12 00:00:00 072017000002
ผดุงศรี คำฮ้อย RL649124302TH ไปรษณีย์ไทย 2017-03-16 00:00:00 032017000001
ชื่อลูกค้า : ภัควรินทร์ ธีรวัฒน์พัฒนา
Tracking number : EU465167337TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-05-07 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052018000002
ชื่อลูกค้า : Apichai Sungprasert
Tracking number : EU465166963TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-21 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042018000007
ชื่อลูกค้า : Pajaree Pinpathom
Tracking number : EU465166637TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-04-02 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000009
ชื่อลูกค้า : Rodney Charman
Tracking number : EU465166141TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-03-19 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032018000002
ชื่อลูกค้า : ละอองศรี สาพาที
Tracking number : EU465143980TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2018-02-22 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022018000001
ชื่อลูกค้า : วรรษิษฐ์ ชื่นภิรมย์
Tracking number : RP142771008TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122017000001
ชื่อลูกค้า : ยงสุข ต่ายคำ
Tracking number : ED241183697TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-12-06 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112017000003
ชื่อลูกค้า : ญานิกา ไชยรัตน์
Tracking number : ET724134788TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-09-26 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092017000003
ชื่อลูกค้า : Niyom Tangsiripaisarn
Tracking number : RL587405552TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-08-31 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082017000004
ชื่อลูกค้า : ธนา ชัยธนะกาญจน์กุล
Tracking number : RK672368649TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-08-09 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082017000001
ชื่อลูกค้า : ศรัณย์ ขันเฉียง
Tracking number : ED121323582TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-28 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000010
ชื่อลูกค้า : ทรูมูฟเรณูนคร ป้าอ้อนแอ้น
Tracking number : PB961847219TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-27 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000009
ชื่อลูกค้า : ทรูมูฟเรณูนคร ป้าอ้อนแอ้น
Tracking number : ET354302912TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-17 14:28:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000004
ชื่อลูกค้า : ชวิศ นาคะภากร
Tracking number : ED105748053TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-17 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000008
ชื่อลูกค้า : Taechit Kananit
Tracking number : ET354304480TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-15 10:12:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000007
ชื่อลูกค้า : รักชนก ธนะชาญชัย
Tracking number : RL649598356TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-14 14:28:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000006
ชื่อลูกค้า : ปฏิพัทธ์ พิพิธ
Tracking number : ET355194321TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000005
ชื่อลูกค้า : Tara Manee
Tracking number : ET355193555TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-07-12 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072017000002
ชื่อลูกค้า : ผดุงศรี คำฮ้อย
Tracking number : RL649124302TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : 2017-03-16 00:00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032017000001
Powered by MakeWebEasy.com